Postuum onderscheiding R.B.J. Tellings – 12 oktober 2016

Postuum onderscheiding R.B.J. Tellings – 12 oktober 2016

Postuum onderscheiding aan R.B.J. Tellings - 12 oktober 2016

12 oktober Den Haag ten huize van de Luitenant-Kolonel b.d. Jacques Brijl werden gesprekken gevoerd over een aankomende uitreiking betreffende een Mobilisatie Oorlogs Kruis.
Postuum toegekend aan R.B.J. Tellings die als Militie Matroos schrijver op de Hr.Ms. “De Ruyter” voer ten tijde van de Slag in de Javazee en kwam daarbij om bij deze slag op 27 februari 1942.
Met een delegatie van defensie o.m. Drs. K.A. Meijer
(Senior woordvoerder Directie Communicatie minister van defensie), Luitenant-Kolonel T. van Mastrigt, en de delegatie ( Karel Henry Tellings en zijn vrouw Lydia Tellings en Bert van Willigenburg)
Het bijzondere is dat de familie Tellings van Adelijke Indonesische bloede is, en vraagt derhalve speciale aandacht.
Lydia Tellings kreeg een speciale Broche namens de Inspecteur Generaal Krijgsmacht deze werd door Luitenant-Konlonel T van Mastrigt opgespeld.
Ook Karel Henry Tellings kreeg uit handen van Luitenant-Kolonel b.d. Jacques Brijl een Demobilisatie Speld van het KNIL.
Het was weer een verrassende dag voor de familie Tellings die ik mag begeleiden straks in Den Haag als daar de uitreiking plaats vindt

Met dank aan Bert van Willigenburg voor het bovenstaand bericht en 7 foto’s.

 

English translation by Google

October 12 The Hague at the home of Lieutenant-Colonel B. D. Jacques Brijl discussions were held about an upcoming presentation on a Mobilisation War Cross.
Posthumously awarded R.B.J. Count as Militia Sailor writer on Hr.Ms. “De Ruyter” feed at the time of the Battle of the Java Sea and thereby died in this battle on February 27, 1942.
With a delegation of defense i.a. Drs. K.A. Meijer
(Senior Spokesman Corporate Communications Minister of Defence), Lieutenant-Colonel T. Mastrigt, and delegation (Charles Henry tellings and his wife Lydia tellings and Bert van Willigenburg)
The remarkable thing is that the family tellings of noble blood is Indonesian, and therefore requires special attention.
Lydia tellings got a special brooch on behalf of the Inspector General of the Armed Forces it was pinned by Lieutenant Konlonel T Mastrigt.
Karel Henry tellings received from the hands of Lieutenant Colonel B. D. Jacques Brijl a Demobilisation Pin KNIL.
It was a surprising day for the tellings family that I may soon guide in The Hague if there occurs the ceremony